Kontakt


Krarup/Espe skytteforening

Formand: Niels Erik Hansen, E-mail:nedh@live.dk

TLF: 25 54 05 70


Kasser: Anders Nielsen Tlf.: 31 31 13 46


Problemer vedr. hjemmesiden kontakt Web admin